Yıl:2 Dönem:2 Sayı:1/13

       

     
  YENİ ÇIKAN KİTAPLAR


İKTİSAT İLMİ

Mehmet Cavit Bey
Çeviren: Sema Alpun Çakmak
Liberte Yayınları
Araştırma Dizisi
347 sayfaTürkiye'nin ilk liberal iktisatçılarından Cavit Bey'in eserleri incelendiğinde döneminin iktisat bilimini bu kitapla ele aldığı görülüyor. Liberal fikir adamlarının ve düşüncelerinin yeniden gün ışığına çıkarılmasını amaçlayan kitap, "Servetin Üretilmesi, Bölüşümü, Tedavülü, Tüketilmesi" ve "Bütçe" konularına değiniyor. Beş bölümden oluşan "İktisat İlmi", 19. yüzyılın ekonomisini inceleyerek fazlaca bilinmeyen Osmanlı ekonomisini tüm yönleriyle gün ışığına çıkarıyor.İSLAMIN MİSTİK BOYUTLARI

Annemarie Schimmel
Çeviren: Ergun Kocabıyık
Kabalcı Yayınevi
Tarih
495 sayfaBirçok uluslar arası ödülün sahibi olan ve çeşitli bilimsel kuruluşların başkanlığını yapan Annemarie Schimmel, tasavvuf tarihini geniş bir coğrafya içinde ele alıyor. Arap, Fars, Urdu ve Türk edebiyatından yaptığı alıntılar ve kişisel deneyimlerinden verdiği örneklerle metni zenginleştiriyor. Aynı zamanda yollarını kendi ışıklarıyla aydınlatan hakikat yolcusu sufilerin hüzünlü ve düşündürücü hikayesini anlatıyor.BORA

Alkioni Papdaki
Çeviren: Sona Özzakar
Gendaş Kültür
Roman
200 sayfaOkuma-yazması olmayan, ikiyüzlülüğün ve riyakarlığın kol gezdiği günlük hayatta ayakta kalma mücadelesini dürüstçe vermeye çalışan, bir yandan da çocuklarını yaşatmak ve büyütmek için didinen bir kadının öyküsü... Bayan Sofia'nın karakterinde birçok kadının yaşadığı bireysel uyumsuzlukları, engelleri ve ayakta kalmak için verdikleri mücadeleleri yansıtan kitap, aramızda dolaşan ancak farkına varmadığımız insanları sayfalarına konuk ediyor.TIMAIOS

Platon
Çeviren: Erol Güney - Lütfi Ay
Sosyal Yayınları
Felsefe
124 sayfaPlaton, onu okuyanlar ve onun hakkında bilgisi olanlar için büyük bir neşe kaynağıdır genelde. Dünya Kültür Klasikler Dizisi olarak adlandırılan Timaios, Platon eserlerinin hiç yaşlanmadığını, geçmişte ilk yazıldığı günlerdeki gibi nasıl korunduğunu gözler önüne seriyor. Sokrates'in insanları rahatsız eden soruları: "Erdem nedir? Cesaret nedir? Dindarlık nedir?" gibi birçok soruya cevap arayan, günümüz insanları için de aynı derecede rahatsız edici tüm soruların cevapları Timaios'ta aranıyor.SÜLEYMAN'IN SON RÜYASI

Alain Paris
Çeviren: Füsun Önen Pınard
Roman
Remzi Kitabevi
350 sayfaAlexandra, İbrahim Paşa tarafından Kanuni Sultan Süleyman'a hediye edilir. Ancak Tatarlar tarafından kaçırılıp bir köle pazarında satılan Alexandra'nın aklında, köyündeyken görüp bir türlü unutamadığı Fransız şövalyesi Ogier vardır. Müslamanlarla savaşmaya yemin etmiş Ogier'yi İstanbul'a sürükleyen kader, onu Kanuni Sultan Süleyman'la karşı karşıya getirmekle kalmayacak; şövalye, artık"Hürrem Sultan"adıya anılan Alexsandra ile de yeniden karşılaşacaktır. Alanis Paris'in bu romanı, bizi, Sultan Süleyman'ın ilk fetihlerinden, Viyana kuşatmasına, saray entrikalarından Yeniçeri ayaklanmalarına, Osmanlı'nın görkemli başkenti İstanbul'un kalbine götürüyor.DOĞU'NUN DEVLETİ BATI'NIN CUMHURİYETİ

Mehmet Ali Kılıçbay
İmge Kitabevi
Araştırma - Yorum
320 sayfaYazar bu kitabında doğu ile batı arasındaki sorunsalı "Doğu", "Batı" ve "Doğu ve Batı" olmak üzere üç bölümde inceliyor. Doğu ve Batı arasında ki ilişkiyi geçmişten günümüze kadar adım adım inceleyen kitap, bireysel öykülere de yer veriyor. Sorunsalın Türkiye'de kaos olarak ortaya çıktığını açıklayan kitap, Fransız devriminden Osmanlı'nın son demlerine birçok konuyu ele alıyor.CHAT GEYİKLERİ

Mahmut Ayaz
Kora Yayın
Araştırma
408 sayfa20. yüzyılın sonlarına doğru, İnternet kitle iletişim araçları vasıtasıyla toplumsal yaşamı büyük ölçüde etkilemeye başladı. Sanal alemde yazılı konuşmayla iletişim kuran insanların sayısı arttı. Mahmut Ayaz bu kişilerin chat konuşmalarını ve ruhsal durumlarını gözler önüne seriyor. Chat geyikleri Türkiye'de sanal iletişim üzerine yapılan ilk sosyolojik araştırma olarak okurlara sunuluyor.SOKOLLU

Ahmet Refik Altınay
Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Tarih
239 sayfaAhmet Refik Altınay'ın "Geçmiş Asırlarda Osmanlı Hayatı" başlıklı onaltı kitaptan oluşan dizi "Tarihe Yolculuk" adı verilen yeni dizisiyle okurlarla buluşuyor. Kanunu Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat devirlerinde 14 yıl, 3 ay, 17 gün sadrazamlık yapmış olan Sokollu Mehmet Paşa, Osmanlı Devleti'nin en renkli simalarından biridir. Kitap "Sokollu'nun Gençliği", "Sokollu ve Şehzade Selim", "Kanuni Sultan Süleyman Zamanında İstanbul Hayatı", "Sokollu'nun İç ve Dış Siyaseti", "III. Murad ve Sokollu", "Sokollu'nun Son Seneleri" bölümlerinden oluşuyor.LÜZUMSUZ (!) BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ

Tamer Korugan
Aykırı Yayınları
İnceleme-Araştırma DizisiKitabın başlığında "lüzumsuz" bilgilerden söz edilmesini ciddiye alacak olursanız çok yanılırsınız! Bilginin "lüzumsuz" olanı var mıdır, ayrı bir tartışma konusu, ama bu kitapta yer alan 146 sorunun yanıtlarını merak etmeyen pek yoktur. Aşağıdaki sorulara bir göz atın bakalım, göreceksiniz ki, tümünü veya çoğunu bilmiyorsunuz ve de hayli merak ediyorsunuz!

Niçin trafik ışıkları kırmızı, sarı ve yeşildir? Erkek bebeklerin giysileri niçin mavidir? Niçin erkeklerin düğmeleri sağda, kadınların ise soldadır? Matemde bayraklar niçin yarıya indirilir? Askeri üniformalar niçin haki renktedir? Erkekler niçin kravat takar? 13 sayısı niçin uğursuzdur? Nazar değmesi nasıl oluyor? Niçin tahtaya vuruyoruz? Ayların günleri niçin 28, 30, 31 gibi farklıdır? Bir saat niçin 60 dakikadır? Saatin akrep ve yelkovanı niçin sağa dönüyor? İskambil kağıtlarındaki şekillerin anlamı nedir? 24-ayar altın ne demektir? Sirklerde kılıcı nasıl yutuyorlar? Atletler niçin saat yönünün aksine koşuyorlar? Asansör düşerken zıplanırsa ne olur? Nasıl sarhoş olunuyor? Niçin gıdıklanıyoruz? Niçin hıçkırıyoruz? Niçin gülüyoruz? Niçin hapşırıyoruz? Saçlarımız niçin beyazlaşıyor? Tırnaklarımız nasıl uzuyor? Sivrisinekler insanı niçin ve nasıl sokar? Atlar nasıl ayakta uyurlar? Kediler nasıl hep dört ayak üzerine düşerler? Bir köpek yaşı niçin yedi insan yaşına eşittir? Elektrik kesilince telefonlar nasıl çalışır? Soğan doğrarken niçin gözlerimiz yaşarır? İnsanlar yiyeceklerini niçin pişirerek yerler? Bira içenler niçin sık tuvalete giderler? Gökyüzü neden mavi, deniz suyu neden tuzludur? (Arka Kapak)İMPARATORLUK (EMPİRE)

Michael Hardt - Antonio Negri
Ayrıntı Yayınları
Ağır Kitaplar DizisiBazı kitaplar vardır, yaşadıkları döneme tanıklık etmekle kalmayıp geleceğe de ışık tutarlar. M. Hardt ve A. Negri'nin İmparatorluk'u da çok sayıda düşünür tarafından böylesi bir eser olarak gösteriliyor. İmparatorluk'u bu kadar önemli kılan, küreselleşme çağını her yönüyle irdelerken, küreselleşme mağdurlarından yana aktif bir tavır alması, onları küreselleşmenin vahşetinden kurtaracak alternatifler de önermesidir. Ulus-devletlere dayalı çağ sona erdi. Sermaye küresel çapta önüne çıkan her engeli yıkıyor; Seattle'dan Cenova'ya uzanan isyan dalgasına rağmen, muhalefet güçleri zayıf; karamsarlık iliklere işlemiş durumda. Mevcut durumu açıklamakta emperyalizm kavramı yetersiz kalıyor; yeryüzünü ele geçirmekte olan merkezsiz ve topraksız egemenlik aygıtını Hardt ve Negri İmparatorluk diye adlandırıyor. İmparatorluk döneminde artık dışarısı kalmamıştır. Egemenlik, tek bir yönetim mantığına göre işleyen ulus-üstü organların eline geçmiştir. Adalet kaygısından yoksun biçimde işleyen sömürü mekanizmaları artık fabrika duvarları ve ulus-devletin sınırlarıyla yetinmeyerek yeryüzünün her köşesine yayılmıştır. Ama İmparatorluk özgürleşme için yeni imkanlar da sağlamaktadır; Marx'ın kapitalizmin kendinden önceki üretim biçimlerinden ileri olduğunu söylemesi anlamında ilerici bir boyut da içerir. Bu nedenle Hardt ve Negri küresel sermaye karşısında ulus-devleti güçlendiren her türlü politik stratejiyi reddediyor. Onlara göre küreselleşmeye karşı yerele dayalı itirazlar, dışarısı kalmayan bir dünyada dışarı yanılsaması yaratmaktan başka bir işe yaramaz. Artık ülkeden sökülüp atılacak emperyalizm ve ele geçirilecek bir iktidar odağı yoktur; bunları hedefleyen politik hareketler ömrünü tamamlamıştır. Yerelin farklılıkları küreselin homojenliği karşısında direnme gücünü yitirmiştir. İktidarın küreselleşmesi iktidar karşıtlarının yeryüzünü yurt edinerek, evrensel yurttaşlık hakkını savunarak, insanlığı kucaklayarak gerçek bir enternasyonalizmin temellerini atabilir, hayatlarını otonomlaştırarak yeniden üretebilir; İmparatorluğun her yerdeki kalbine yine her yerden darbe indirebilirler. M. Hardt ve A. Negri, İmparatorluk'la değişen dünyayı yorumlamakta zaaf gösteren muhalif düşünceye yeniden atak imkanı sunarken Türkçe basım için yazdıkları önsözde "şenlik" müjdesi veriyor.BEYHUDE ÖMRÜM

Mustafa Kutlu
Dergah Yayınları
HikayeÇukurdaki tarlayı biçiyorduk. Tarla kasabaya giden yolun kıyısında idi. Yoldan geçen davar-mal girmesin diye taşını ayıklayıp bir yığma duvar çekmiştik. Duvarın üzerini zamanla karamuklar, kuşburnular, yaban gülleri sardı. Birkaç bodur meşe, alıç ağaçları, üst başta bir iri ahlat ve rahmetli babamın diktiği o yalnız kavak. Öteki ağaçlar zaten susuz da yetişir ya, bu kavak burada nasıl yeşermişti acaba. Dediklerine göre babam uzun bir zaman ta aşağıdaki dereden katır sırtında su taşıyıp durmuş...HİLAL VE AMPUL

Mustafa Karaalioğlu
Bakış KitaplığıHilal ve Ampul, 1970'lerin başında siyaset meydanına çıkan Milli Görüş hareketinin son döneminin öyküsünü anlatıyor. Bu, birbirinin tekrarı olayların peşpeşe eklendiği dramatik bir dönemin de adıdır... 28 Şubat, Refah Partisi'ni iktidardan düşürmekle kalmadı, aynı zamanda siyaset sahnesinin de dışına çıkardı ama bu yeterli değildi. Nihai amaç, sisteme muhalif İslamcı bir partiye yaşam hakkının tanınmamasıydı.UZUN BEYAZ BULUT GELİBOLU

Buket Uzuner
Remzi Kitabevi"Homeros'tan Fatih Sultan Mehmet'e, Fatih Sultan Mehmet'ten Mustafa Kemal Atatürk'e ve Mustafa Kemal Atatürk'ten günümüze kadar uzanan Doğu-Batı çatışmasını ve bu çatışmanın eksenindeki insanın evrensel özelliklerini, Gelibolu'nun tanıklığında, destansı bir dille anlatıyor Buket Uzuner."

Prof. Emre Kongar


"Uzun Beyaz Bulut - Gelibolu, Türk romanında heyecan verici bir yenilik. Savaşın anlamsızlığını, gizemini ve düşmanlığın ötesinde birleştirme mucizesini dünya edebiyatında pek az yazar böylesine sürükleyici bir anlatımla yaratabilmiştir. Buket Uzuner'in yapıtı, roman türünün sınırlarını zorlarken, sinemaya da meydan okuyor. Büyüleyici!"

Prof. Talat Halman


Çanakkale 2000

Çanakkale Savaşları'nda ölen büyük dedesinin kayıp mezarını aramak için Gelibolu'ya gelen Yeni Zelandalı genç bir kadın ve Çanakkale Milli Parkı'nda bastonuyla dolaşan Türk Nine'nin akıllara durgunluk veren seksen beş yıllık sırrı...


Çanakkale 1915

Osmanlı teğmeni Ali Osman Bey ile Anzak Er Alistair John Taylor'ın birlikte insanlığa verdiği dehşetengiz ders...

Tarih kitaplarında yer almasına henüz hiçbir milletin izin vermeye hazır olmadığı büyük insanlık sınavı: Aynı adam aynı savaşta iki düşman ülkede savaş kahramanı olur mu? Ya da: Tarih düz okunacak bir metin midir? Ve tarih yeniden yazılmalı mıdır?

Buket Uzuner romancılığının doruklarında bir başyapıta daha imza atıyor.
 

Geri AnasayfaANASAYFA | KÜNYE | EDEBİYAT | SİNEMA | MÜZİK | KİTAP | ARŞİV